Với định hướng chiến lược đào tạo của nhà trường, đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học theo nhu cầu xã hội, trong thời gian qua Khoa đã cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy có sự tham gia của các nhà khoa học, các doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên nhận thức và sở hữu tri thức sau quá trình học tập, từ đó sinh viên hoàn thiện về kiến thức, kỹ năng, tố chất sau khi tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của xã hội về nghề nghiệp và cả phẩm chất chất đạo đức với tôn chỉ đào tạo sinh viên sau khi ra trường: “Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động – Đổi mới”. 

hinh

 

Thông báo

Tài nguyên học tập