Tin tức - Sự kiện

               DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP (GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM) CÁC LỚP

Stt Lớp Lớp trưởng Số điện thoại Cố vấn học tập Đơn vị
1 ĐHKT6A Hồ Trọng Hiếu 0121 423 0060 Thái Thị Bích Trân Khoa KT - TC - NH
2 ĐHKT6B Lê Văn Thái 0163 457 6981 Thái Thị Bích Trân Khoa KT - TC - NH
3 TCNH6A Trần Thị Diễm Thy 01213 664 699 Nguyễn Trí Dũng Khoa KT - TC - NH
4 TCNH6B Nguyễn Quang Vinh 01663904724 Nguyễn Trí Dũng Khoa KT - TC - NH
5 TCNH6C Võ Anh Đức 0916 650 272 Thái Kim Hiền Nhân Khoa KT - TC - NH
6 TCNH6D Lê Võ Minh Tân 0915 470 716
0947 579392
Lý Thị Phương Thảo Khoa KT - TC - NH
7 TCNH6E Trần Công Đáng 0169 4739982 Lý Thị Phương Thảo Khoa KT - TC - NH
8 TCNH 7A Nguyễn Hữu Tánh 0985 046 443 Thái Kim Hiền Nhân Khoa KT - TC - NH
9 TCNH 7B Võ Hải Đăng 01263 943 918 Võ Ngọc Hải Khoa KT - TC - NH
10 ĐHKT7 Nguyễn Thảo My 0913326367 Nguyễn Minh Nhật Khoa KT - TC - NH
11 CĐKT 7 Lê Hoàng Diệu 0908 314 794 Huỳnh Thị Cẩm Thơ Khoa KT - TC - NH
12 CĐNH7 Thanh Phong 01692089286 Trần Thúy Hằng Khoa KT - TC - NH
13 ĐHKT8A Thúy Mộng 0978 801 876 Huỳnh Trung Kiên Khoa KT - TC - NH
14 ĐHKT8B Tuyết Nhi 0965 901 658 Huỳnh Trung Kiên Khoa KT - TC - NH
15 TCNH8 Mộng Tuyền 01649 898 800 Lê Thị Ngọc Em Khoa KT - TC - NH
16 CĐNH8 Lê Thị Khen 0129 807 8111 Phan Ngọc Bảo Anh Khoa KT - TC - NH
17 CĐKT8 Nguyễn Thị Phương 0945 154 346 Huỳnh Thị Cẩm Thơ Khoa KT - TC - NH
18 ĐHKT9 Trần Trung Tín 0907 741 396 Nguyễn Minh Nhật Khoa KT - TC - NH
19 ĐHNH9 Mỹ Quyên 0167 793 9082 Lương Lễ Nhân Phòng Đào tạo
20 LTKT9 Chí Hảo 0939 776 339    

Hoạt động sinh viên

tổng-kết-hội-thi-văn-nghệ-truyền-thống-lần-vii,-năm-học-2014-2015Nhiều tiết mục đặc sắc, gây xúc động cho khán giả đã khiến không khí buổi lễ tổng kết Hội thi Văn nghệ và Hội thao truyền thống của Trường Đại học Tây Đô diễn ra đầy cảm xúc. (Hội thi Văn nghệ và Hội thao truyền...

Thông báo

Tài nguyên học tập

Đóng góp ý kiến