DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP CÁC LỚP NĂM HỌC 2017 - 2018

Stt Lớp Lớp trưởng Số điện thoại Cố vấn học tập Đơn vị Ghi chú
1 ĐHKT9 Lê Huỳn Như 0968 146 726 Thái Thị Bích Trân Khoa KT - TC - NH  
2 ĐHNH9 Nguyễn Thị Mỹ Quyên 0167 793 9082 Tất Duyên Thư Khoa KT - TC - NH  
3 ĐHKT10 Nguyễn Trần Đức Anh 0907 018 761 Huỳnh Trung Kiên Khoa KT - TC - NH  
4 ĐHNH10 Trần Văn Đức 01275 756 765 Nguyễn Trí Dũng Khoa KT - TC - NH  
5 ĐHKT11 Cao Thị Thúy Hoa 0196 477 8344 Huỳnh Thị Cẩm Thơ Khoa KT - TC - NH  
6 ĐHNH11 Ngô Thị Mỹ Khanh 01204 855 185 Phan Ngọc Bảo Anh Khoa KT - TC - NH  
7 ĐHKT12 Hồ Minh Trường 0169 721 7043 Thái Thị Bích Trân Khoa KT - TC - NH  
8 ĐHNH12 Lâm Thị Kiều Oanh 01283 789 646 Trần Thúy Hằng Khoa KT - TC - NH  
9 ĐHLTKT11 Trần Quốc Tuấn 0975 483 826 Lê Cảnh Bích Thơ Khoa KT - TC - NH  
10 ĐHLTNH11 Phan Văn Trọng 0963 845 300 Phan Ngọc Bảo Anh Khoa KT - TC - NH  

Thông báo

Tài nguyên học tập