Tin tức - Sự kiện

                            DANH SÁCH CÁC LỚP KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

Stt Lớp Lớp trưởng Số điện thoại Email Ghi chú
1 ĐHKT6A Hồ Trọng Hiếu 0121 423 0060 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
2 ĐHKT6B Lê Văn Thái 0163 457 6981 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
3 TCNH6A Trần Thị Diễm Thy 01213 664 699 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
4 TCNH6B Nguyễn Quang Vinh 01663904724 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
5 TCNH6C Võ Anh Đức 0916 650 272 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
6 TCNH6D Lê Võ Minh Tân 0915 470 716
0947 579392
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
7 TCNH6E Trần Công Đáng 0169 4739982 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
8 TCNH 7A Nguyễn Hữu Tánh 0985 046 443 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
9 TCNH 7B Võ Hải Đăng 01263 943 918 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
10 ĐHKT7 Nguyễn Thảo My 0913326367 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
11 CĐKT 7 Lê Hoàng Diệu 0908 314 794 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
12 CĐNH7 Thanh Phong 01692089286 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
13 ĐHKT8A Thúy Mộng 0978 801 876 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
14 ĐHKT8B Tuyết Nhi 0965 901 658 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
15 TCNH8 Mộng Tuyền 01649 898 800 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
16 CĐNH8 Lê Thị Khen 0129 807 8111 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
17 CĐKT8 Nguyễn Thị Phương 0945 154 346 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
18 ĐHKT9 Trần Trung Tín 0907 741 396 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
19 ĐHNH9 Mỹ Quyên 0167 793 9082 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
20 LTKT9 Chí Hảo 0939 776 339 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Hoạt động sinh viên

tổng-kết-hội-thi-văn-nghệ-truyền-thống-lần-vii,-năm-học-2014-2015Nhiều tiết mục đặc sắc, gây xúc động cho khán giả đã khiến không khí buổi lễ tổng kết Hội thi Văn nghệ và Hội thao truyền thống của Trường Đại học Tây Đô diễn ra đầy cảm xúc. (Hội thi Văn nghệ và Hội thao truyền...

Thông báo

Tài nguyên học tập

Đóng góp ý kiến