Tin tức - Sự kiện

Với định hướng chiến lược đào tạo của nhà trường, đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học theo nhu cầu xã hội, trong thời gian qua Khoa đã cải tiến, cập nhật chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy có sự tham gia của các nhà khoa học, các doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên nhận thức và sở hữu tri thức sau quá trình học tập, từ đó sinh viên hoàn thiện về kiến thức, kỹ năng, tố chất sau khi tốt nghiệp đáp ứng được yêu cầu của xã hội về nghề nghiệp và cả phẩm chất chất đạo đức với tôn chỉ đào tạo sinh viên sau khi ra trường: “Trí tuệ - Sáng tạo - Năng động – Đổi mới”. 

hinh

 

Hoạt động sinh viên

tổng-kết-hội-thi-văn-nghệ-truyền-thống-lần-vii,-năm-học-2014-2015Nhiều tiết mục đặc sắc, gây xúc động cho khán giả đã khiến không khí buổi lễ tổng kết Hội thi Văn nghệ và Hội thao truyền thống của Trường Đại học Tây Đô diễn ra đầy cảm xúc. (Hội thi Văn nghệ và Hội thao truyền...

Thông báo

Tài nguyên học tập

Đóng góp ý kiến